Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)


Modern Türkiye, 1923'de Mustafa Kemal önderliğindeki Türk ordusunun, işgalci güçleri, Yunanistan'ı ve müttefikleri İngiltere, Fransa ve Avusturalya'nın da bulunduğu düşman birliklerini yenmesinden sonra kurulmuştur.
Türkiye artık bir Cumhuriyet ve ilk Cumhurbaşkanıda Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Bu olaylardan sonra Türkiye çok hızlı gelişmeye başladı . Ulusal bilinci oluşturmak önde gelen ve yapılması gereken işler arasında yeralıyordu. Yeni Cumhurbaşkanının tek hedefi vardı, batılı standartlara dayanan bağımsız ve modern bir Türkiye oluşturmak.
Cumhuriyetin kurulmasına kadar kullanılan Arap alfabesi yeni Latin alfabesi ile değiştirildi. Kültürel reformları, yasal sistemde yapılan yenilikler, okullara getirilen değişiklikleri fes yasağı ve giyim kanunu izledi.
Mustafa Kemal tüm bu yeniliklerin yanı sıra birde soyadı kanununu getirdi.Mustafa Kemal' e ise anlamı Türklerin atası olan Atatürk adı verildi.
Mustafa Kemal Atatürk 1938 de vefat etti. Şimdilerde Atatürk Türk halkının kalbinde yaşamaktadır. Ana caddeler, meydanlar ve spor salonları onun adı olan Atatürk' ü aldı. Portreleri günümüzde birçok okulda, işyerlerinde ve müzelerde yer almaktadır. Türkiye, herzaman ve tek bir ata olan Mustafa Kemal Atatürk' ü isminde de belli olduğu gibi Türklerin atası olarak anacaktır.

Location: 

Section: