Martin Türkay Rent A Bike


1992 yýlýnda açýldýðýndan beri, Martin Türkay müþterilerine bisiklet, scooter ya da motor kiralama konularýnda geniþ seçenekler sunmaktadýr.
Dað bisikletçileri için, Danimarka’dan ithal edilen en iyi bisikletler sunulmaktadýr.
Motorbisiklet kiraladýðýnýzda kayýp ve zararlarý karþýlayan tam sigorta da fiyata dahil edilmektedir. Bu temel özellikler, Martin Türkay’ýn, Star Tur, Fritidsresor, Boravotours, Falk Lauritsen ve My Travel gibi bir çok tanýnmýþ Ýskandinav operator tarafýndan tercih edilmesini saðlamýþtýr.
Martin Türkay müþterileri, iyi durumdaki bisikletler kadar, Alanya ve çevresindeki gezip görülecek tarihi yerler ile ilgili olarak, kendilerine verilen küçük önemli bilgilerden de oldukça hoþlanmaktadýrlar.
Kýþ aylarýnda özel motor turlarý düzenlenen Toros Daðlarý Alanya’ya yakýndýrlar.
Servis, motorbisiklet, scooter ve bisiklet çeþidi dendiðinde, hiç süphesiz Martin Türkay aradýðýnýz yerdir.

Açılış Saatleri: 1 Nisan – 1 Mayýs: 08.30 – 22.001 Mayýs – 1 Kasým: 08.30 – 23.001 Kasým – 1 Nisan: 08.30 – 20.00
Ödeme Şekilleri: Nakit veya kredi kartý
Transfer Servisi: Motorbisiklet, scooter ya da bisiklet bulunduðunuz yere teslim edilecektir.

Location: 

Section: 

Address: 

Atatürk cad. Neslihan sok. 3/a, 07400, Alanya, Turkey

Phone number: 

0090 242 513 56 66

Email address: 

info@martin-tuerkay.com