Universal Bowling


Universal Bowlingin amacý bowling ve bilardo sporlarýný baz alarak alternatif sporlarý insanlara sevdirmektir. Özel ýþýk ve müzik sistemine sahip 8 hatlý sistem ve eðlenceli oyunlarý ile tüm konuklarýna bowling keyfi yaþatan salon Alanya bölgesinin tek bowling salonudur.
Salon içerisinde uluslararasý standartlarda Brunswick pro Anvilane sentetik hatlarý ve Brunswick pin makineleri mevcuttur. Ýþletim sistemi ile kusursuz bowling sisteminde sporcular Xtreme toplarla bowlingin tadýna varacak,saðladýðý göz estetiði ile aydýnlatma sistemi de keyfinize keyif katacaktýr.
Salon ayrýca çok çeþitli güncel oyunlarla donatýlmýþ oyun makineleri ile de küçük büyük herkesin zevkine hitap edecek kapasitededir.
Doðum günleri, Özel turnuvalar yemekler ve daha fazlasý için Universal Bowling müþterilerinin bütün bir yýl boyunca taleplerine cevap verebilecek kapasitedir.
Universal Bowlingin imkanlarýndan faydalanmak için bir telefon yeterli sizi memnun etmek universal bowling personelini mutlu edecektir.

Açılış Saatleri: 10:00-02:00
Ödeme Şekilleri: peþin,kredi kartý
Transfer Servisi: hayýr

Location: 

Section: 

Address: 

Babaoğlu mah. Fabrikalar cad.
07400

Phone number: 

00902425141626

Email address: 

bulentcecem@mynet.com