Hedef Dil Okulu


Ýngilizce , Almanca yada Rusça Öðrenmek ister misiniz ?

Kýsa zamanda iyi derecede Ýngilizce – Almanca – Rusca dillerini öðrenmek istiyorsanýz Hedef Dil Okullarý tam size göre. Deneyimli öðretmen kadrosu, grup çalýþmalarý ve bire bir anlatýmlarla sizlere en iyi eðitimi saðlar.

Yes : Evet / No : Hayýr
Hello : Merhaba / How are you? : Nasýlsýn ?
I’m fine : Ýyiyim / How are you ? : Sen Nasýlsýn ?
Fine, thank you : Ýyiyim, teþekkürler / Bye, See you : Görüþürüz
Nice : Güzel / How much ? : Ne kadar ?
Expensive : Pahalý / Cheap : Ucuz
I love you : Seni Seviyorum

Location: 

Section: 

Address: 

Hayate Hanım Cad. Avsallı İşhanı Kat:2-3
07400

Phone number: 

0090 242 513 55 50

Email address: 

akdeniz.hedef@hotmail.com