Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)


Det nya och moderna Turkiet såg dagens ljus 1923 då den tidigare militärattachen och generalen Mustafa Kemal hade sina turkiska styrkor till seger över grekerna och dess allierade i form av England, Frankrike och Australien.
Mustafa Kemal omdanade omgående Turkiet till en republik och blev själv vald till president. Därefter gick det fort! Gamla traditioner ?skrotades? och det stod snart klart för alla vad den nye presidenten hade för avsikter: att skapa ett modernt och handlingskraftigt Turkiet enligt västvärldens normer och mönster.
Landets persiska alfabete ersattes av det latinska, nya lantbruks-, rätts- och skolreformer antogs och för att riktigt visa att det var nya tider som gällde, så blev det förbjudet för kvinnorna att bära slöja och för männen att bära fez (röd turkisk kalott).

Mustafa Kemal lagstadgade att alla skulle bära efternamn och tog själv namnet Atatürk som betyder ?Turkiets fader?.

De många reformerna och nya idéerna krävde dock sina offer och flera historieböcker beskyller med viss rätt Mustafa Kemal Atatürk för att ha brukat mer våld än nöden krävde gentemot sina politiska motståndare, inte minst mot den kurdiska minoritetsgruppen i den östra delen av landet, något som idag sällan omtalas.

Mustafa Kemal Atatürk dog 1938, och idag, 65 år senare, råder det inget tvivel om var han fortfarande finns i turkarnas hjärtan. Huvudgator, Istanbuls flygplats och mycket annat är uppkallat efter Atatürk och hans porträtt finns i alla landets klassrum.
Turkiet har och kommer alltid att ha endast en landsfader och det är, som namnet anger, Mustafa Kemal Atatürk.

Location: 

Section: