Hamaxia


Cirka 12km nordöst om Alanya (på vägen mot Elikesik) finner man fornlämningar av antika
staden Hamaxia. De optimala transportmedlen, för att nå det första etappmålet (dvs. lantbrukargården), är jeep eller motorcross motorcykel. Sedan återstår en vandring den sista kilometern till antika Hamaxia.

Hamaxia som ligger i det antika regionområdet som kallas Pamfylien, tros ha grundats före den Romerska storhetstiden och tillhörde Coracesiumväldet (dagens Alanya) mellan år 100 och 200eKr. Det är också känt att Hamaxia var fattigt och glesbefolkat under den perioden.
De viktigaste ruinerna dateras till romerska och bysantinska perioden.

Det är värt notera att Hamaxia är beläget på 450meters höjd över havet vilket kräver starka benmuskler och god fysik av besökarna som väljer att färdas på mountainbike cyklar. Samtidigt belönas denna ansträngning med en snabb nedförsåktur på tillbakavägen till byn Elikesik. På väg till Hamaxia stöter du ofta på getflockar på betesmarkerna tillhörande bönderna och deras familjer som bor i de 10 hus runtomkring stadsruinerna av Hamaxia. Det sägs att Hamaxia, som var rikt bevuxet med cederträd, var en gåva från den romerske kejsaren Antonius till Kleopatra vilket hon använde för uppbyggnad av skeppsflottan. Fastän inte mycket finns bevarat av staden i sin helhet, men ändå kan du se den norra sidans väldiga stadsmur som tack vare ett skickligt hantverk kunnat stå emot tidens tand. Inre stadskärnans fornlämningar kläs idag av buskar och gräs. Den södra delen fungerade som marknadstorg och är också ganska välbevarat.

Även om besökaren skulle bli missnöjd med vad som finns kvar av Hamaxia staden idag,
så blir man ändå överväldigad över den spektakulära utsikten över Alanya och dess slotts-
borg, hotellet och stränderna i Konakli och Avsallar västerut, och Taurus bergsmassivet talar nog för sig självt.

Turkiskt namn: Sinek Kalesi

Location: 

Section: