Mini-guide till Alanyas stränder

No comments

Som nyanländ turist är det mycket som kan verka annorlunda och förvirrande. Det gäller också stränderna i Alanya. Stadens två huvudstränder blir naturligt uppdelade i en östlig del och en västlig del av den 300 meter höga Alanyaklippan och tillika halvön.
Den östra stranden har av oförklarliga anledningar flera olika namn, och kallas därför bara den östra stranden. Den västra stranden är döpt efter Drottning Kleopatra av Egypten. Precis som östra stranden erbjuder Kleopatrastranden en massa aktiviteter och möjligheter. Bägge stränderna är fulla av liv och glada människor hela dagen lång.
När det gäller pris för att hyra solstolar och parasoller är det samma på båda stränderna. Det kostar omkring SEK 15.-. Dem behöver man varken reservera eller beställa i förväg. Som strandgäst lägger du dig bara på en ledig stol och strax kommer det en ?beach-boy? och tar emot betalning. Överallt på stranden är det möjligt att köpa mat och dryck.
Alanyas stränder är uppdelade på omkring 20 områden som drivs av ett hotell eller en privat ägare. Ofta har varje område en skylt med numret på respektive strand. Men det är inget du som turist behöver bekymra dig om.

Location: