Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)


Het moderne Turkije is gesticht in 1923 nadat de voormalige militair diplomaat en generaal Mustafa Kemal het Turkse leger naar de overwinning op Griekenland en haar bondgenoten – waaronder Engeland, Frankrijk en Australië – had geleid.
Turkije werd een republiek en Mustafa Kemal de eerste president. Vervolgens kwam alles in een stroomversnelling terecht en waren er vele nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen. De nieuwe president had slechts één doel: het creëren van een modern, onafhankelijk Turkije gebaseerd op westers model.
Het kalifaat werd afgeschaft en het Arabische schrift werd vervangen door het Latijnse alfabet. Hervormingen op het gebied van landbouw, staatsrecht en onderwijs vonden plaats en de fez (traditionele rode Turkse hoed), tulband en sluiers werden verboden. Mustafa Kemal verplichtte iedereen een achternaam aan te nemen. Hijzelf kreeg de naam Atatürk, dat Vader der Turken betekent.
De vele hervormingen en veranderingen zorgden ook voor slachtoffers. Veel geschiedenisboeken beschuldigen (terecht) Mustafa Kemal Atatürk ervan dat hij te streng was ten opzichte van zijn politieke tegenstanders, met name de Koerdische minderheid in het oosten van Turkije. Dit wordt heden ten dage echter zelden meer vermeld.
Mustafa Kemal Atatürk is in 1938 overleden. Zelfs nu, 65 jaar na zijn dood, is er geen twijfel over zijn plaats in de harten van de Turken. Veel hoofdwegen, vliegvelden en andere instituten zijn naar hem vernoemd. Zijn portret hangt in alle klaslokalen en ondernemingen in Turkije. In Turkije zal er altijd maar één Vader der Turken zijn, en dat is Mustafa Kemal Atatürk.

Location: 

Section: